II edycja Holzbau -Forum Polska

6?7.03.2018, Warszawa
II edycja Holzbau-Forum Polska
http//www.forum-holzbau.pl

W dniach od 6 do 7 marca 2018 roku odbędzie się druga edycja Holzbau-Forum w Polsce. Podczas dwóch dni spotkają się praktycy i naukowcy, którym bliski jest obszar nowoczesnego budownictwa opartego na drewnie.
Konferencja to niebywała szansa, aby zintegrować środowisko i nawiązać kontakty zawodowe, które zaowocują interesującymi projektami w przyszłości.Przed nowoczesnym drewnianym budownictwem otwiera się doskonała perspektywa rozwoju związana z realizacją strategii Europa 2020 czy też wymogami stawianymi budownictwu pasywnemu.