Nowe stawki ubezpieczeń społecznych. Leśnicy w dziesiątej kategorii ryzyka

5 marca br. opublikowano rozporządzenie określające wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. W przypadku działalności związanej z leśnictwem, obróbką drewna i produkcją mebli wyglądają one następująco:

W najwyższej, dziesiątej kategorii ryzyka znajduje się leśnictwo i pozyskiwanie drewna. To poziom, w którym klasyfikuje się także górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego. Dla tego typu działalności stopa procentowa składki została ustalona na poziomie 2,80%. Nieco mniejsze ryzyko (kategoria ósma) wiąże się z produkcją
wyrobów z drewna (PKD 16) i tu ustalono stopę procentową składki na 2,26%. Najniższy poziom ryzyka
w branżach związanych z drewnem (kategoria piąta) przyznano produkcji mebli (niższy nawet od produkcji
papieru), ustalając stopy procentowe składki na poziomie 1,47%. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.