Zmiana przepisów. Przewóz drewna kłodowanego i dłużycowego

Dłużyca może łączyć pojazd z przyczepą bez jej dodatkowego sprzęgania, a krótkie kłody można przewozić w poprzek pojazdu, jeśli zastosuje się ściany boczne lub klatki, a nie same kłonice ? wynika z nowego rozporządzenia ministra infrastruktury, które obowiązuje od końca lutego 2018 roku.

28 lutego 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury, które wprowadza zmiany w sposobie przewozu pojazdami z kategorią N ? przewożące ładunki i O ? z przyczepami przewożącymi ładunki (patrz ramka obok). Rozporządzenie precyzuje, w jaki sposób powinien zostać zabezpieczony ładunek, w tym także drewno dłużycowe i kłodowane.
Już w pierwszej części lutowego rozporządzenia ? aktu prawnego opartego o ustawę Prawo o ruchu drogowym ? zawarta jest informacja, że towar musi zostać umieszczony w sposób zapewniający stabilność. Wiąże się to z zachowaniem równomiernego środka ciężkości w celu zachowania równowagi siły w momencie przyśpieszania i hamowania. Podstawową zasadą jest, że ładunek nie ma prawa przemieszczać się podczas przewozu. Nie może też stwarzać sytuacji zagrożenia wywrócenia się pojazdu np. w wyniku drgań towaru lub innych sił na niego działających.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 2/2018