Przegląd maszyn: sortowanie wytrzymałościowe tarcicy w Polsce

Maszyny do sortowania wytrzymałościowego tarcicy są zdecydowanie szybsze niż człowiek i bez wątpienia bardziej ?obiektywne?, co potwierdzają badania porównawcze. Nie bez znaczenia jest fakt, że pewne cechy drewna, pozwalające określić jego wytrzymałość, bada się metodami nieniszczącymi. Zgodnie z normą EN 14081-4 dopuszczonych jest w Polsce kilkanaście maszyn tego typu, które przedstawimy w krótkim przeglądzie.

Z uwagi na bezpieczeństwo budowli tarcica konstrukcyjna powinna odznaczać się gwarantowaną wytrzymałością, czyli powinna być przesortowana wytrzymałościowo. Wykorzystane są tu metody wizualne (sposób pośredni) lub maszynowe (sposób bezpośredni).
Sortowanie wytrzymałościowe tarcicy konstrukcyjnej metodą wizualną to nic innego jak określanie ?na oko? cech zewnętrznych drewna. Jest ono niestety często nieprecyzyjne i akceptuje wiele niedoskonałości, których nie dopuszcza europejska norma PN-EN 14081-1. Zgodnie z badaniami prof. Krzoska, które wykonano w kilku rejonach Polski, w miejscach, gdzie sortowano wizualnie tarcicę w klasie C24 (konstrukcyjną), aż połowa z dopuszczonych elementów nie spełniała nawet klasy C18. Nie oznacza to oczywiście, że maszyny są nieomylne. W przypadku sortowania maszynowego również istnieje ryzyko dopuszczenia tarcicy niezgodnej z wymaganiami normy, jest jednak o ponad połowę niższe.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 2/2018