Pod patronatem ?Przemysł Drzewny. Research&Development?. IV Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs o Drewnie

Dwóch uczniów z Oświęcimia oraz jeden z Warszawy wykazali się najlepszą wiedzą o drewnie spośród uczniów szkół średnich w Polsce. Dowiedli tego w finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie organizowanego przez WTD SGGW w Warszawie.

Już po raz czwarty pod patronatem ?Przemysł Drzewny. Research&Development? na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie. W wyniku eliminacji szkolnych do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 30 uczniów z największą ilością punktów z testu przekazanego do szkół. Jak co roku laureaci wyłonieni z pierwszego etapu rywalizowali o indeks uprawniający do studiowania wybranego kierunku studiów oferowanego przez wydział.

Finał tegorocznej edycji odbył się 23 marca 2018 roku w kampusie SGGW w Warszawie. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu drzewnym, leśnym i ochrony środowiska z terenu całej Polski, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, kształcących w następujących zawodach: technik leśnik, technik technologii drewna oraz technik ochrony środowiska. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymali do rozwiązania 45-minutowy test obejmujący zagadnienia z zakresu technologii drewna. Zadaniem finalistów było wykazanie się zarówno merytoryczną, jak i praktyczną wiedzą na temat drewna i tworzyw drzewnych, a także znajomością konstrukcji i budownictwa drewnianego. Zakres zagadnień obejmował również zastosowanie materiałów drzewnych i drewnopodobnych w meblarstwie oraz opanowanie technik zdobniczych mebli.
W ramach konkursu odbywającego się w murach uczelni, oczekując na wyniki testu, uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę podczas prezentacji przygotowanej przez firmę Festool, a opiekunowie i nauczyciele dodatkowo uczestniczyli w wykładzie poświęconym dawnym posadzkom w dworach i pałacach dr inż. Anny Różańskiej.
? Czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Drewnie była doskonałą okazją do wykazania się kreatywnością oraz wiedzą zdobywaną w szkole ? mówi dr Izabela Podobas z Wydziału Technologii Drewna. ? Celem dwuetapowego konkursu organizowanego przez nasz wydział jest również kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej rozwiązań technologii drewna, a także wykorzystania materiałów drzewnych i drewnopochodnych w meblarstwie oraz promowanie najlepszych uczniów i szkół w środowisku oświatowym.
Wszyscy uczestnicy walczyli o główną nagrodę ? zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów oferowane przez Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Trójka finalistów otrzymała od Centralnej Komisji Konkursowej dyplomy potwierdzające uzyskanie indeksu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości laureaci zapewne zostaną studentami Technologii Drewna bądź Meblarstwa.