Dwóch uczniów z Oświęcimia oraz jeden z Warszawy wykazali się najlepszą wiedzą o drewnie spośród uczniów szkół średnich w Polsce. Dowiedli tego w finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie organizowanego przez WTD SGGW w Warszawie.

Już po raz czwarty pod patronatem ?Przemysł Drzewny. Research&Development? na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie. W wyniku eliminacji szkolnych do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 30 uczniów z największą ilością punktów z testu przekazanego do szkół. Jak co roku laureaci wyłonieni z pierwszego etapu rywalizowali o indeks uprawniający do studiowania wybranego kierunku studiów oferowanego przez wydział.

Finał tegorocznej edycji odbył się 23 marca 2018 roku w kampusie SGGW w Warszawie. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu drzewnym, leśnym i ochrony środowiska z terenu całej Polski, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, kształcących w następujących zawodach: technik leśnik, technik technologii drewna oraz technik ochrony środowiska. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymali do rozwiązania 45-minutowy test obejmujący zagadnienia z zakresu technologii drewna. Zadaniem finalistów było wykazanie się zarówno merytoryczną, jak i praktyczną wiedzą na temat drewna i tworzyw drzewnych, a także znajomością konstrukcji i budownictwa drewnianego. Zakres zagadnień obejmował również zastosowanie materiałów drzewnych i drewnopodobnych w meblarstwie oraz opanowanie technik zdobniczych mebli.
W ramach konkursu odbywającego się w murach uczelni, oczekując na wyniki testu, uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę podczas prezentacji przygotowanej przez firmę Festool, a opiekunowie i nauczyciele dodatkowo uczestniczyli w wykładzie poświęconym dawnym posadzkom w dworach i pałacach dr inż. Anny Różańskiej.
? Czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Drewnie była doskonałą okazją do wykazania się kreatywnością oraz wiedzą zdobywaną w szkole ? mówi dr Izabela Podobas z Wydziału Technologii Drewna. ? Celem dwuetapowego konkursu organizowanego przez nasz wydział jest również kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej rozwiązań technologii drewna, a także wykorzystania materiałów drzewnych i drewnopochodnych w meblarstwie oraz promowanie najlepszych uczniów i szkół w środowisku oświatowym.
Wszyscy uczestnicy walczyli o główną nagrodę ? zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów oferowane przez Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Trójka finalistów otrzymała od Centralnej Komisji Konkursowej dyplomy potwierdzające uzyskanie indeksu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości laureaci zapewne zostaną studentami Technologii Drewna bądź Meblarstwa.

Previous post Sprzedaż internetowa logistycznym wyzwaniem dla sprzedawców mebli
Next post Nowe sortymenty w pozyskaniu maszynowym na terenie klęski: kłody łączone w stosach i kłody liściaste