Dział personalny. Holger Joedecke

Holger Joedecke

Zastąpił na stanowisku prezesa zarządu firmy STEICO Sp. z o.o. Steffena Zimnego. W 1989 roku
ukończył studia na kierunku górnictwo i inżynieria minerałów na TFH Georg Agricola. W 1992
roku ukończył studia ekonomiczne na Ruhr-Universität Bochum.
W latach 1990-2006 pełnił funkcje kierownicze w koncernie RAG. Od 2006 do 2014 roku pracowałw firmie Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. na stanowisku prezesa zarządu. Od 2007 do 2016 roku był przewodniczącym rady nadzorczej i właścicielem firmy KONKO S.A.
W październiku 2014 roku objął stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego w STEICO Sp. z o.o. Jednocześnie w 2015 roku został dyrektorem generalnym STEICO France SAS. Odpowiadał za rozwój i organizację personelu, a także zarządzanie procesami produkcji w firmie. W 2017 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego w STEICO SE z siedzibą w Niemczech.