Dział personalny. Małgorzata Golińska

Małgorzata Golińska

Powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Urodziła się w 1980 roku w Szczecinku. Absolwentka Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku Integracja europejska-agrobiznes i obszary wiejskie. Swoją karierę rozpoczęła w Nadleśnictwie Szczecinek (RDLP Szczecinek) na stanowisku podleśniczego. W 2011 roku powołana na stanowisko leśniczego.
W latach 2010?2015 była radną Rady Miasta Szczecinek, pracowała w Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego oraz w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności. Od 2015 roku poseł na Sejm RP. Pracowała w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa, w tym w Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Była członkiem sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w tym Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych oraz ds. ustroju samorządu terytorialnego, a także Komisji Obrony Narodowej. Obecnie należy do Rady Solidarności Międzynarodowej oraz jest delegatem Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Jako nowa wiceminister będzie odpowiedzialna za nadzór nad Lasami Państwowymi.