Bartosz Michał Bazela

Powołany przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego na stanowisko nowego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Urodził się w 1978 roku. Ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując w 2002 roku tytuł magistra inżyniera leśnictwa. Ukończył również szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Pracę rozpoczął w 2002 roku na stanowisku stażysty w Nadleśnictwie Łąck (RDLP w Łodzi). Następnie podjął pracę jako referent w Urzędzie Miasta Gostynin. Był specjalistą Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu w Nadleśnictwie Gostynin. Od maja 2017 roku pracował jako nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl.

Previous post Dział personalny. Małgorzata Golińska
Next post Dobra passa targów DREMA 2018