Brakarstwo od minimetra do metra

W brakarstwie, czyli dyscyplinie technicznej, pomiary są niezwykle istotne. Jednym z najważniejszych pomiarów wykonywanych na surowcu drzewnym jest pomiar średnicy. Średnica niejednokrotnie determinuje jakość, klasę grubości, a tym samym wartość surowca.

Pomiar średnicy drzewa
Drzewo w swojej budowie (przekroju poprzecznym) najbardziej zbliżone jest do koła, stąd zbieżność nazw i zasad geometrycznych. Sam pomiar średnicy na ściętym drzewie może być wykonany w różnych miejscach, dlatego wyróżniamy: średnicę w grubszym, dolnym końcu (dd); średnicę znamionową (dz) ? 1,0 m od grubszego końca; średnicę w połowie długości (d); średnicę w cieńszym, górnym końcu (dg) oraz średnicę miejsca przekroju (do badania, przeliczania wad na czole ? moja nazwa dp).

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 3/2018