Gruntowna modernizacja cieplna

Według Energetycznej Mapy Drogowej 2050 dekarbonizacja, zwiększenie udziału źródeł odnawialnych i bardziej efektywne wykorzystanie energii są niezwykle ważnymi zagadnieniami. W 27 krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii jest około 25 miliardów metrów kwadratowych wolnej przestrzeni użytkowej. Ponieważ budynki mieszkalne stanowią około 75% wszystkich istniejących budynków, mają one duży udział w całkowitym zużyciu energii. Na terenie Unii Europejskiej na budynki mieszkalne przypada około 17% pierwotnego zużycia energii i 25% jej końcowego zużycia.

Zużycie energii na ogrzewanie budynków mieszkalnych wybudowanych na terenie Europy Północnej wynosi około 100?200 kWh/(m2?a). Ilość energii potrzebna do ogrzania przestrzeni prawie liniowo zależy od strat ciepła struktury budynku. Ponieważ transmitancja ciepła struktur starych budynków jest ogromna (Uściana ?0,8 ? 1,1 W/(m2?K), Udach ?0,9 ? 1,1 W/(m2?K)), w strukturze tych budynków powstają znaczne mostki termiczne i nieszczelności powietrzne, a tym samym dodatkowa izolacja struktury budynku jest niezwykle ważna przy oszczędzaniu energii. Wymagania dotyczące dopuszczalnych strat ciepła struktury budynku poddanego gruntownej modernizacji cieplnej różnią się w zależności od wymaganych warunków wewnętrznych i wydajności energetycznej ustalonej dla danego kraju, zewnętrznych warunków klimatycznych, dostępności odnawialnych źródeł energii i typografii budynku.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 3/2018