W 2019 roku obowiązywać będą nowe zasady sprzedaży drewna z Lasów Państwowych. Zmniejszone zostaną kryteria oceny ofert, zniknie pula inwestycyjna, ale pojawi się sprzedaż otwarta.

Lasy Państwowe znów będą sprzedawać drewno. Dotychczas oznaczały surowiec pod względem przyszłych
nabywców. Wracamy więc do prostej terminologii handlowej. Przedsiębiorcy, którzy kupowali drewno w portalu leśno-drzewnym, nadal będą oferować w odbywającej się corocznie procedurze zakupu drewna w preferowanych geograficznie regionach i grupach handlowo gatunkowych, a ich przyznanie będzie zależeć głównie od zaoferowanej ceny. Uproszczony zostanie zatem skomplikowany logarytm przyznający punktację za inne cechy oferty.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 3/2018

Previous post Polski eksport wyrobów drzewnych
Next post Czy Lasy Państwowe ograniczą pozyskiwanie drewna?