RAPORT FORESTOR: Projektowanie przekrojów z drewna klejonego krzyżowo metodą uproszczoną

Projektowanie budynków z drewna klejonego krzyżowo CLT nie może być rozpatrywane tak samo jak w przypadku drewna litego lub klejonego warstwowo. Jednocześnie w normach trudno znaleźć wytyczne, dlatego przedstawiamy metodę uproszczoną, która pozwala na wystarczająco dokładne i bezpieczne obliczenie przekroju klejonego krzyżowo.

Najistotniejszą kwestią w projektowaniu przekrojów z drewna klejonego krzyżowo jest uwzględnienie ułożenia poszczególnych warstw składowych. Jak powszechnie wiadomo, drewno jest materiałem anizotropowym, a więc jego niejednorodna budowa wpływa na jego wytrzymałość. Wzdłuż włókien drewno wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie, ale już w kierunku stycznym stosunkowo niską. W przypadku drewna sosnowego wytrzymałość na ściskanie poprzeczne wynosi ok. 17% wytrzymałości na ściskanie wzdłużne, z kolei w przypadku drewna świerkowego ? ok. 12%. W rezultacie drewno klejone krzyżowo nie może być rozpatrywane tak samo jak drewno lite lub klejone warstwowo.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 3/2018