Dział personalny. dr hab. Andrzej M. Jagodziński

Został powołany przez prezesa PAN 1. stycznia 2019 roku na dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku na okres czteroletniej kadencji. Studiował w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, skończył także Studia podyplomowe dla pracowników naukowych Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Biologii Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Studium Przygotowania Pedagogicznego. Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
w Kórniku, magister inżynier leśnictwa (specjalność: botanika leśna) Wydział Leśny Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Botaniki Leśnej.