Metody produkcji klepki dębowej do beczek piwnych

Z okazji 70-lecia obecności na rynku wydawniczym czasopisma Przemysł Drzewny postanowiliśmy sięgnąć do archiwów i przypomnieć Państwu jeden z artykułów, który ukazał się w 1950 roku nakładem Naczelnej Organizacji Technicznej., ówczesnego wydawcy naszego magazynu.
Miłej lektury!

Artykuł omawia wpływ budowy anatomicznej drewna dębowego na własności techniczne klepki, od których uzależniona jest szczelność beczek, metody produkcji klepek, oraz metody kombinowane. (…) Autor przeciwstawia się zakorzenionym przesądom, jakoby jedynie klepki ręcznie łupane gwarantowały szczelność beczek piwnych, jednocześnie przestrzega przed zbyt pochopnym dążeniem do zwiększenia wydajności materiałowej przy produkcji klepki kosztem obniżenia jakości. Obala również szereg nieusprawiedliwionych wysokich wymogów stawianych klepce dębowej do beczek piwnych.

Zaopatrzenie naszych browarów w dostateczną ilość beczek piwnych stanowi jeden z najbardziej zasadniczych warunków rozwoju krajowego przemysłu fermentacyjnego. Dla uzupełnienia zapasu beczek piwnych w kraju oraz utrzymania go na odpowiednim poziomie trzeba będzie zużyć w okresie planu sześcioletniego dziesiątki tysięcy m3 klepki dębowej o wartości wyrażającej się w miliardach złotych.
Wielkości te dostatecznie przekonująco mówią o ogromnym dla gospodarki narodowej znaczeniu racjonalnych metod produkcji klepki, mających na celu uzyskanie maksymalnych oszczędności drewna oraz możliwie wysokiej jakości.

Wpływ budowy anatomicznej drewna na własności techniczne klepki
Ażeby dobrze zrozumieć pewne własności drewna dębowego, mające wpływ na jakość klepki, musimy uprzednio zaznajomić się z niektórymi właściwościami budowy anatomicznej dębu. Nader ważną rolę w jakości klepki i wyprodukowanych z niej beczek odgrywają tzw. naczynia. Naczynia te ze względu na swoją znaczną średnicę (dochodzącą do 0,3 mm) widoczne są na przekroju poprzecznym nawet nieuzbrojonym okiem jako tzw. pory. W przekroju podłużnym naczynia uwidaczniają się jako rurki bez przegród poprzecznych, które można porównać do wodociągowych, służą one bowiem w żywym drzewie do przewodzenia wody. Różnica w średnicy naczyń znajdujących się w części wiosennej i jesiennej słojów rocznych jest bardzo znaczna i może dojść do stosunku 1:10.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 1/2019