Wełna mineralna na cenzurowanym. Szansa dla drzewnego zamiennika

Badania dowodzą, że dotychczasowe przekonanie o braku szkodliwości wełny skalnej chwieje się w posadach. Środowiska naukowe donoszą o zagrożeniach, jakie niesie ten rodzaj izolacji, zaś producenci zapewne będą się bronić. Sytuację może wykorzystać natomiast ?nanodrewno? ? nowy materiał izolacyjny

Wełna mineralna i jej wpływ na zdrowie człowieka

27 lipca 2018 roku w Brukseli odbyła się konferencja, której tematem była wełna mineralna oraz zagrożenia zdrowia publicznego związane z tym materiałem. Spotkanie było pokłosiem badań przeprowadzonych w 2017 roku przez zespół naukowców z wydziału Fizyki Materiałowej i Analityki ośrodka badawczego firmy BASF SE w niemieckim Ludwigshafen. Niepokojące doniesienia sześciosobowego zespołu badawczego skłoniły wydawcę EU Today ? Gary?ego Cartwrighta ? do
przygotowania specjalnego raportu skierowanego do władz wspólnoty, w którym zawarto zalecenia legislacyjne dotyczące uszczelniania prawa regulującego normy na poziomie całej Unii Europejskiej.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 1/2019