Personalia: Marek Kamola

Został powołany na stanowisko dyrektora RDLP w Lublinie. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. W 2002 r. ukończył studia doktoranckie na SGGW. Trzy lata później ukończył studia podyplomowe ?Administracja i zarządzanie? na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 r. w Nadleśnictwie Świdnik. Od 1986 do 2002 r. pracował w RDLP Lublin. W latach 1997?2002 był naczelnikiem Wydziału Ochrony Lasu. W 2002 r. został zatrudniony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Ochrony Środowiska.
Przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ ?Solidarność?.