Personalia: Wiesława Słomińska

Wiesława Słomińska

Wieloletni pracownik firmy STEICO, zmarła nagle 1 kwietnia b.r. W 1982 r. rozpoczęła pracę w Zakładach Płyt Pilśniowych. Przez lata wspierała i aktywnie działała w strukturach zakładowych. Po przekształceniu ZPP w firmę STEICO pracowała na stanowisku kierownika Działu Organizacji i Controllingu, a od 2009 r. pełniła funkcję kierownika Działu Księgowości i Administracji. Była jednym z członków ? założycieli Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie i jego aktywnym działaczem. Była osobą o wysokiej kulturze osobistej i bardzo szerokiej wiedzy. Zawsze w pełni zaangażowana i profesjonalna pod każdym względem.