Ujeżdżalnia koni z drewna klejonego w Chojnowie

Już od poprowadzenia pierwszej linii na koncepcyjnym modelu obliczeniowym obiektu budowlanego projektant konstrukcji rozpoczyna starania o spełnienie wymagań, które danemu zadaniu stawiają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, w tym on sam. Dąży do tego, by konstrukcja była bezpieczna, niezawodna i trwała, by była funkcjonalna zgodnie z celem, dla jakiego została zaplanowana, by spełniała oczekiwania estetyczne, a w końcu, by jej wykonanie było optymalne pod względem ekonomicznym.

Każdy projekt powinien spełniać oczekiwania zamawiającego, zwłaszcza w zakresie rezultatów funkcjonalnych, technicznych, materiałowych oraz ekonomicznych. Znakomitym przykładem obrazującym bezpośrednie przełożenie wymagań funkcjonalno-użytkowych na rozwiązania budowlane jest trwająca właśnie budowa kompleksu hippicznego (w tym ujeżdżalni koni) w Chojnowie pod Warszawą. Na każdy etap projektowania wpływał nie tylko charakterystyczny zestaw standardów obowiązujących w tego typu obiektach, lecz także wyraźne oczekiwania inwestorskie.Wpływ przeznaczenia obiektu na jego budowę był niezwykle istotny od samego początku procesu, czyli momentu wyboru materiału konstrukcji głównej.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 3/2019