Drewno z opóźnionym zapłonem

W dobie coraz głębszego przetwarzania drewna oraz materiałów pochodzenia drzewnego niezbędna stała się nowoczesna technologia ich uszlachetniania oraz zabezpieczania przed czynnikami destrukcyjnymi, takimi jak grzyby lub owady oraz przed ogniem. Szczególnie ten ostatni czynnik ma duże znaczenie, gdyż chodzi o bezpieczeństwo ludzi, zwłaszcza w miejscach, gdzie przebywają duże grupy, np. w budynkach użyteczności publicznej lub w transporcie masowym.

Drewno wymaga ochrony
Nie ma tutaj znaczenia, czy mówimy o drewnie, mając na myśli elementy konstrukcyjne klejone, np. KVH, LVL bądź CLT, czy tradycyjne sklejki, zarówno iglaste, jak i liściaste, czy po prostu tradycyjne zastosowanie drewna do elementów wykończeniowych na zewnątrz budynków, np. fasad, lub we wnętrzach, np. podłogi, okładziny ścian i sufitów. Także materiały drewnopochodne wymagają ochrony, np. płyty OSB. Firma BASF Wolman GmbH – lider w produkcji środków ochrony drewna od ponad 100 lat – posiada w ofercie również produkty do wspomnianych powyżej rodzajów zabezpieczeń.W związku z coraz większą popularnością na świecie, a także w Polsce, elementów klejonych, takich jak KVH, LVL i CLT, pojawiła się potrzeba ich zabezpieczania. Wymagają one przede wszystkim ochrony przed ogniem w celu opóźnienia zapłonu oraz przed owadami niszczącymi drewno, szczególnie termitami, w regionach, w których wy-stępuje takie zagrożenie. Tutaj w sukurs przychodzą nasze dwa produkty: Wolmanit Firestop oraz Wolsit EC. Pierwszy z wymienionych zapewnia ochronę klasy B-s1-d0 przy impregnacji ciśnieniowej, której może być poddawana tarcica, ale również produkty gotowe już po klejeniu. Możliwe są także inne aplikacje przemysłowe, takie jak zanurzanie lub natrysk, w zależności od potrzeb i możliwości technologicznych. Drugi z wymienionych środków zabezpiecza drewno przed infekcjami grzybiczny-mi oraz owadami. Aplikacja odbywa się w procesie impregnacji zanurzeniowej lub natrysku, np. w specjalnym tunelu natryskowym. Ponieważ wszystkie nasze środki są niekorozyjne, nie występuje ryzyko zniszczenia łączeń stosowanych od budowy np. konstrukcji dachowych. Dodatkowo Wolsit EC daje możliwość późniejszego malowania elementów konstrukcyjnych na dowolny kolor, gdyż jest impregnatem bezbarwnym, oczywiście istnieje możliwość zadania odpowiedniego koloru, aby był widoczny efekt impregnacji.
Zabezpieczanie sklejki
Kolejnym klejonym produktem drzewnym, nad jakim należy się pochylić, jest sklejka produkowana z drewna iglastego oraz liściastego lub w wersji mieszanej. Możemy ją spotkać jako składnik konstrukcji budynków bądź materiał wykończeniowy, np. w salach wykładowych czy estradowych. Jest również wykorzystywana w transporcie kolejowym przy budowie wagonów (podłogi w wagonach towarowych lub ściany w wagonach pasażerskich) i samochodowym przy produkcji autobusów (elementy wnętrz lub samochodów ciężarowych np. podłogi skrzyń ładunkowych). Stosuje się ją także w przemyśle budowlanym do produkcji rusztowań lub szalunków. Biorąc pod uwagę tak szerokie zastosowanie, wymaga ona ochrony w znacznym zakresie w zależności od końcowego zastosowania. Materiały stosowane na zewnątrz pomieszczeń, np. sklejka szalunkowa i rusztowaniowa, wymagają szczególnego zabezpieczenia przed grzybami rozkładającymi drewno, gdyż są narażone na trwałe zawilgocenie, a co za tym idzie szybki rozkład drewna. Jest szczególnie niebezpieczne dla ludzi, którzy pracują na rusztowaniach czy w szalowanych wykopach. Do zabezpieczenia tego typu sklejki oferujemy produkty z rodziny Xyligen, który jest aplikowany poprzez dodawanie do kleju. Preparat Xyligen, syntezowany w głównej fabryce BASF SE, jest bez wątpienia jednym z najnowocześniejszych produktów na rynku pod względem profilu toksycznego, bardzo przyjaznego środowisku. Drugim rodzajem zabezpieczenia sklejki w związku z jej stosowaniem w budynkach użyteczności publicznej i transporcie masowym jest ochrona przed ogniem. W tym przypadku doskonale sprawdzi się wspomniany już wcześniej Wolmanit Firestop.
Tradycyjne zastosowania i rozwiązania
Przedstawiając ofertę firmy BASF Wolman GmbH, nie można po-minąć tradycyjnych zastosowań i rozwiązań w dziedzinie ochrony drewna. Możemy je podzielić na trzy podstawowe segmenty: impregnacja ciśnieniowo-próżniowa, zabezpieczanie czasowe przeciw siniźnie i pleśniom, impregnacja drewna konstrukcyjnego Impregnacja ciśnieniowo-próżniowa jest zdecydowanie naszym kluczowym segmentem w Polsce, w tej grupie oferujemy środki Wolmanit CX oraz Wolsit KD. Ich wyjątkowa skuteczność uwidacznia się przede wszystkim przy tak zwanych trudnych zastosowaniach, kiedy konieczna jest pewna, odpowiedzialna ochrona drewna na długi czas. Dotyczy to np. słupów teletechnicznych, które muszą być zabezpieczone na wiele lat. Drewno zaimpregnowane najczęściej stosowanymi impregnatami z rodziny Wolmanit CX ma przyjemny oliwkowo-zielony kolor. Wyjątkowa jakość zabezpieczenia możliwa jest dzięki zastosowaniu składnika aktywnego miedzi HDO, która jest produkowana wyłącznie przez koncern BASF SE i posiada wyjątkowo przyjazny profil ekotoksykologiczny. Natomiast Wolsit KD jest produktem bezmetalowym, który umożliwia utrzymanie naturalnego koloru drewna po impregnacji, jak i użycia jasnych dodatków koloryzujących, np. jasny brąz lub jasny szary. Nasze produkty po-siadają wszystkie niezbędne certyfikaty europejskie dotyczące rynku impregnacji: NTR, KOMO czy CTB-P+. Zabezpieczanie czasowe przed sinizną jest oczkiem w głowie Wolmana od wielu lat. Krótkoterminowa kąpiel w preparatach Wolsin FL-35, Sinesto B lub Sinesto AS-5 jest niedrogą i bardzo skuteczną metodą zabezpieczenia drewna iglastego przed sinizną oraz innymi mikrobiologicznymi przebarwieniami drewna, a także jego pleśnieniem. Potwierdzeniem ich wyjątkowego działania są wyniki testów polowych, przeprowadzonych również w Polsce, oraz setki zadowolonych klientów w całej Europie i nie tylko. Preparat Wolsin FL-35 sprawdził się również znakomicie w zabezpieczaniu gatunków liściastych, np. chroni drewno dębowe przed żółtym prze-barwieniem podczas procesów suszenia, natomiast drewno bukowe i brzozowe zachowuje swój naturalny kolor i jest wolne od wszelkich grzybów. Nasze produkty doskonale sprawdzają się podczas trans-portu drewna, tarcicy oraz wyrobów impregnowanych ciśnieniowo drogą morską w kontenerach. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na brak oddziaływania korozyjnego roztworów roboczych impregnatów.
Ochrona drewna konstrukcyjnego
Zabezpieczanie drewna konstrukcyjnego ma bardzo duże znaczenie na etapie składowania tarcicy budowlanej oraz przy wznoszeniu budynku. To właśnie w tym okresie materiał jest narażony na atak grzybów oraz owadów, technicznych szkodników drewna. W naszej ofercie do zastosowania w tym obszarze znajdują się dwie podstawowe rodziny środków: bezmetalowy Wolsit EC oraz oparty na miedzi HDO Wolmanit CX. Aplikacja powyższych produktów odbywa się w procesie impregnacji zanurzeniowej, w przypadku Wolsitu EC może być zastosowany natrysk, np. w tunelu natryskowym. Ponieważ nasze środki są niekorozyjne, nie występuje ryzyko zniszczenia łączeń stosowanych od budowy konstrukcji dachowych. Podsumowując, oferta firmy BASF Wolman GmbH pokrywa większość zapotrzebowania producentów tarcicy, wyrobów drzewnych oraz drewnopochodnych na ochronę drewna metodami przemysłowymi. Od ponad stu lat staramy się dbać o skuteczność oraz jakość impregnacji, tak aby w maksymalny sposób wydłużyć czas użytkowania drewna, co wpływa bezpośrednio na dbałość o klimat naszej planety i jej zasoby naturalne. Jednocześnie idziemy z duchem czasu, udoskonalając nasze produkty i znajdując dla nich nowe zastosowania do ochrony nowoczesnych materiałów drzewnych, o których jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie słyszał. Zachęcamy państwa do zapoznania się z naszą ofertą, przypominając zarazem, że wydajność impregnatu ma największy wpływ na koszt impregnacji, a ten wbrew obiegowej opinii, może zaskakiwać na korzyć firmy BASF Wolman GmbH.