Nowa szkocką ustawa o zmianach klimatycznych „najostrzejsza na świecie”

Podczas debaty nad ustawą klimatyczną Szkocji tymczasowy cel redukcji emisji został
zwiększony do 75% (do 2030 r.).
Projekt ustawy wprowadza nowy wymóg opracowania propozycji dotyczących zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych w szkockich gospodarstwach poprzez m.in. sekwestrację
dwutlenku węgla (wychwyceniu spalin) i agroleśnictwo (zalesianie nieużytków rolnych, zakładanie
plantacji drzew). Do tej pory Szkocja zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych
o 39% od 1990 r. i ma osiągnąć cel 42% do 2020 r., 75% do 2030 r. i 100% (zrezygnować
z węgla) do 2045 r.