Stany Zjednoczone w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku wyprodukowały 20,687 mld ton drewna iglastego

Według najnowszego raportu Western Wood Products Association w pierwszych siedmiu
miesiącach bieżącego roku w tartakach w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano
20,687 mld ton tarcicy z drewna iglastego, co oznacza spadek o 0,1% w porównaniu
z 20,705 mld ton w roku 2018.
Produkcja drewna w tartakach z zachodnich Stanów Zjednoczonych stanowiła 8,416 mld
ton po siedmiu miesiącach, co oznacza spadek o 1,7% (z 8,561 mld ton) w porównaniu
z tym samym okresem w roku ubiegłym. Z kolei tartaki z południowych stanów wyprodukowały
11,298 mld ton drewna, co daje wzrost o 1,2% (z 11,696 mld ton) w porównaniu do
ubiegłego roku.
Tylko w lipcu 2019 r. amerykańskie tartaki wyprodukowały 3,017 mld ton drewna, co stanowi
wzrost o 3,7% (z 2,908 mld ton) w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym
oraz wzrost o 4,8% (z 2,879 mld ton) od czerwca bieżącego roku.
Konsumpcja drewna iglastego w Stanach Zjednoczonych w okresie od stycznia do lipca
wyniosła 28,541 mld ton, co oznacza nieznaczny wzrost (o 0,1%) w porównaniu z zeszłym
rokiem (28,507 mld ton). Sprzedaż drewna w lipcu br. była na poziomie 4,047 mld ton
i spadła o 2,5% w porównaniu z 4,149 mld ton w ubiegłym roku.