Brzoza brodawkowata – europejskie drewno

Rozpoznawalna dzięki białej korze brzoza jest dawcą cennego, sprężystego drewna o wszechstronnym zastosowaniu. Atutami drewna brzozowego nie jest szczególny, wyrazisty rysunek bądź intensywna barwa, lecz homogeniczna (wyrównana) budowa ułatwiająca obróbkę.

Nazewnictwo
Drewno brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) jest zgrupowane w normie PN-EN 13556:2005 z drewnem brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.) pod jedną wspólną nazwą handlową – 'brzoza
europejska’ (kod BTXX). Ma to swoje uzasadnienie, bowiem drewno obu gatunków praktycznie nie różni się pod względem wyglądu i właściwości. Niemniej wprowadzone normowo określenie 'brzoza europejska’ jest na tyle nowe, że jeszcze nie upowszechniło się w rzeczywistym nazewnictwie i w wielu krajach Europy nadal używa się skrótowego określenia 'brzoza’, wyrażonego w języku danej narodowości (przykłady nazw omawianego drewna w różnych krajach podano w tabeli 1).

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 4/2019