TES EnergyFacade ? prefabrykowane elementy do termomodernizacji budynków mieszkalnych

Holistyczna modernizacja budynków, obejmująca elewacje, instalacje oraz dostosowanie powierzchni użytkowej do dzisiejszych wymagań, to jedno z głównych zadań
w architekturze i budownictwie.

Do największych wyzwań należą budynki o dużej kubaturze, np. szkoły, budynki biurowe lub mieszkalne, których modernizacja jest realizowana pomimo obecności lokatorów, z uwagi na niedostępność tymczasowych lokali zastępczych. W takim przypadku wymagane są precyzyjne i możliwie niezawodne metody modernizacji, które można szybko wdrożyć. Z myślą
o przyszłości trzeba tworzyć trwałe, ekonomiczne oraz ekologiczne rozwiązania, umożliwiające przebudowę budynków i zapewniające jednocześnie zgodność z wybiegającymi w przyszłość projektami powierzchni użytkowej oraz normami, dotyczącymi oszczędności energii i emisji dwutlenku węgla.

Roboty budowlane, w przypadku tradycyjnych metod, obejmują wylewanie betonu, transport, a często ręczny rozładunek surowców budowlanych. Zwykle jest to długi i mało wydajny proces, który wymaga bardzo dużego zdyscyplinowania od wszystkich wykonujących pracę, a także umiejętnej koordynacji poszczególnych robót. W takich warunkach trudno o precyzję, uznanie dla wysiłku innych oraz wysoką jakość. Doświadczenia są zupełnie inne w przypadku elementów prefabrykowanych, które dają większe możliwości w zakresie podejmowania decyzji poza
placem budowy, wcześniejszego przygotowania elementów i ich produkcji oraz zapewniają łatwiejsze i szybsze prowadzenie robót na placu budowy.

Produkcja prefabrykowanych elementów ścian i dachów lub modułów pomieszczeń odbywa się obecnie z wykorzystaniem nowoczesnych drewnianych konstrukcji.
Początkowy etap obejmuje planowanie całej produkcji, podczas którego określane jest położenie poszczególnych elementów budynku oraz przygotowywana jest koordynacja pod względem czasu
potrzebnego na produkcję i logistykę.
Jedną z największych jej zalet jest racjonalna produkcja komponentów, w sposób kontrolowany, w warsztacie, w niezmiennych warunkach, umożliwiających lepsze wykorzystanie materiałów budowlanych oraz ograniczenie ilości odpadów. Pozwala to także na wykorzystanie parku maszynowego (np. sterowanych cyfrowo maszyn i stołów montażowych), co zapewnia większą precyzję i racjonalne zarządzanie całą produkcją.
Niezmienne warunki umożliwiają precyzyjną produkcję kompletnych drewnianych szkieletów lub klejonych (CLT) elementów z wbudowanymi komponentami (np. oknami), wraz z zewnętrznymi
okładzinami. Normy jakości gwarantują dokładność wykonania, np. szczelność na przenikanie powietrza lub zabezpieczenie wierzchnich powierzchni. Wielkość elementów jest ograniczona możliwościami ich transportu.

 

Cały artykuł możesz przeczytać w nr 1/2020.