Inwentaryzacji lasów ciąg dalszy

Do 2024 r. będzie trwała kolejna edycja Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów. Lasy Państwowe podpisały umowę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na przeprowadzenie już czwartego spisu polskich zasobów leśnych.

– Realizacja WISL jest bardzo ważną umową, która pozwoli na zdobycie danych o stanie polskich lasów – powiedział podczas konferencji 3 sierpnia Michał Woś, minister środowiska. – Już poprzednie edycje dostarczyły twardych danych odnośnie do stanu lasów. Tereny te zajmują już 29,6% powierzchni kraju, a co ósme drzewo ma powyżej 100 lat.
Uwzględniając lasy poza ewidencją, można mówić o lesistości Polski wynoszącej ponad 33%. Jak wynika z poprzednich edycji inwentaryzacji, powierzchnia lasów państwowych
wzrosła o 50,2 tys. ha, czyli do 7,15 mln ha. Z tych samych danych wynika, że średnio zasoby drewna wzrosły z 262 m3/ ha do 290 m3/ha.

 

Cały artykuł przeczytasz w wydaniu 3/2020. Możesz go kupić w naszym sklepie: