Wielkopolska stolicą przemysłu drzewnego

Wielkopolska i woj. zachodniopomorskie to krajowi liderzy w zużyciu płyt drewnopochodnych. Łącznie wykorzystują niemal 1/3 wszystkich płyt wiórowych zużywanych w całym kraju.
Firmy z Wielkopolski eksploatują również najwięcej (17,7%) tarcicy – wynika z danych GUS.

W podziale wojewódzkim zużycie badanych materiałów – opracowane metodą przedsiębiorstw według lokalizacji jednostki macierzystej – wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od analizowanego materiału. W przypadku wyrobów z drewna oraz drewnopochodnych analizą objęto tarcicę i płyty drewnopochodne (pilśniowe i wiórowe). Największe zużycie tarcicy wystąpiło
w województwie wielkopolskim i stanowiło 17,7% zużycia ogółem, tj. wykazanego razem w sekcjach A (dział 01), B, C, D, E, F, H, J (działy 58 i 61) według klasyfikacji PKD. Udział powyżej 10%
odnotowano również w województwach małopolskim (12,2%) i zachodniopomorskim (10,9%).

 

Cały artykuł przeczytasz w wydaniu 3/2020. Możesz go kupić w naszym sklepie: