Budowle drewniane mogą być użytkowane przez wiele lat, a nawet wieków, jedynie pod warunkiem zachowania pewnych zasad. Od początku procesu wznoszenia powinny być one zaprojektowane i skonstruowane ze zrozumieniem zasad profilaktyki mykologiczno-konstrukcyjnej. Kolejnym aspektem jest odpowiedni dobór surowca, np. wykorzystanie trwalszych
gatunków drewna (dębu, modrzewia) lub zastosowanie
odporniejszych jego partii, jak część twardzielowa sosny.

Istnieją rozwiązania z zakresu profilaktyki mykologiczno-konstrukcyjnej, które niemal całkowicie eliminują możliwość wystąpienia pewnych gatunków grzybów i owadów lub kilkukrotnie zmniejszają podatność drewnianej konstrukcji na ich atak. Jednocześnie obniżają nasiąkliwość drewna, a zatem nie stwarzają warunków do rozwoju biokorozji. Ze względów ekonomicznych jest to w obecnej dobie dość trudne do osiągnięcia, ale nie niemożliwe.
Oczywiście są obecnie dostępne metody i środki chemiczne przedłużające trwałość drewna, ale należy mieć na uwadze, że wraz z ich stosowaniem wprowadzamy do naszego środowiska (budynku) związki chemiczne nie zawsze obojętne dla zdrowia, a finalnie po wycofaniu drewna
z eksploatacji obciążamy środowisko naturalne. W ostatnich czasach aspekt
ten jest coraz silniej akcentowany. Ostatnim wymogiem jest dbała eksploatacja obiektu połączona z bieżącą konserwacją.
Należy przez to rozumieć ogrzewanie budynku i jego wentylację, dbałość
o szczelność dachów, rynien i obróbek blacharskich oraz powłok malarskich.
W naszych warunkach klimatycznych niedopuszczalne jest wyłączenie obiektu z eksploatacji. Brak użytkowania połączony z brakiem ogrzewania i wymiany powietrza prowadzi do wzrostu wilgotności powietrza i drewna, co szybko skutkuje rozwojem owadów i zagrzybienia.
Przykładem tego są pozornie zadbane, ale wyłączone z eksploatacji drewniane kościoły lub obiekty skansenowskie.
Brak dbałości i bieżącej konserwacji elementów drewnianych, odmiennie niż w przypadku betonu lub stali, prowadzi do szybkiego i nieodwracalnego zniszczenia tkanki drzewnej.

Cały artykuł przeczytasz w wydaniu 4/2020. Możesz go kupić w naszym sklepie:

Previous post DREMA w specjalnym wydaniu
Next post Ochrona przeciwpożarowa w konstrukcjach drewnianych staje się globalnym wyzwaniem