Czym jest drewno energetyczne – urząd doprecyzował

W znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o OZE pojawiła się nowa definicja pojęcia „drewno energetyczne”. Jest ona czasowa i obowiązuje od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Uczestnicy rynku zgłaszają do URE wątpliwości interpretacyjne, szczególnie odnośnie do odpadów drzewnych. Dlatego w kwietniu br. Urząd Regulacji Energetyki opublikował doprecyzowanie definicyjne.

Zgodnie z nową definicją sformułowaną
przez ustawodawcę za drewno
energetyczne uznaje się:

  1. surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne
    i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego
    surowca drzewnego;
  2. produkty uboczne będące efektem
    przetworzenia surowca drzewnego,niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

Cały artykuł przeczytasz w wydaniu 2/2021. Możesz go kupić w naszym sklepie:

https://przemysldrzewny.eu/index.php/produkt/przemysl-drzewny-nr-1-2021-wydanie-elektroniczne-kopia/