Eksport drewna okrągłego z Unii Europejskiej

Wszystkie kraje Unii Europejskiej (UE27) wyeksportowały w 2020 r. 56 mln m3 drewna okrągłego, z tego 44 mln m3
drewna iglastego. Za połowę całego eksportu drewna okrągłego z Unii Europejskiej odpowiadali tylko trzej najwięksi eksporterzy: Czechy, Niemcy i? Polska.

Najwięksi eksporterzy drewna przemysłowego okrągłego z obszaru Unii Europejskiej to głównie kraje, które dotknęła klęska związana z plagą kornika i przymusową wycinką porażonego drewna. W Czechach za ogromną porażkę trzeba uznać brak krajowego potencjału do przetworzenia tego drewna i konieczność jego wywozu za granicę. O skali tego zjawiska świadczą liczby. Eksport drewna okrągłego z Czech jeszcze 10 lat temu utrzymywał się na poziomie
3,6 mln m3, w 2019 r. było to 14 mln m3, a w 2020 r. 16 mln m3. Trzykrotnie w ciągu dekady wzrósł eksport drewna okrągłego z Niemiec: z 3,6 mln m3 do aż 12,7 mln m3 w 2020 r.
Austria, choć również dotknięta plagą kornika, nie zdołała w znacznym stopniu samodzielnie zagospodarować drewna (zachęcając lokalne tartaki odpowiednimi rabatami). Tu skala eksportu drewna okrągłego była na poziomie
zbliżonym do średniej z ostatniej dekady i wynosiła w 2020 r. tylko 821 000 m3. Podobnie sytuacja miała miejsce na
Słowacji – eksport wyniósł w ubiegłym roku 2 mln m3, tyle co w 2012 r.

Trzecim największym eksporterem drewna okrągłego spośród państw Unii Europejskiej okazała się Polska, choć jej wynik był znacznie niższy od dwóch liderów.
Z Polski w 2020 r. wyjechało 3,9 mln m3. Zważywszy na problem z zaspokojeniem krajowego popytu na surowiec drzewny, taki wolumen nadal jest znaczący.

Cały artykuł przeczytasz w wydaniu 2/2021. Możesz go kupić w naszym sklepie:

https://przemysldrzewny.eu/index.php/produkt/przemysl-drzewny-nr-1-2021-wydanie-elektroniczne-kopia/