Jedwabny szlak staje się drewnianym

W 2020 r. spółka PKP CARGO CONNECT, należąca do Grupy PKP CARGO, przetransportowała ponad trzy tysiące kontenerów z drewnem w kierunku chińskim, organizując jako operator logistyczny pełny łańcuch dostaw. To efekt rosnącego zainteresowania Chin importem surowca z Europy, co spowodowało, że drewno ma coraz większy udział
w eksporcie do Państwa Środka.

Transport drewna w kontenerach jest bardzo ciekawym rozwiązaniem logistycznym, gdyż surowiec ładowany jest
już w lesie do kontenerów i następnie przeładowywany z samochodów na pociągi i wysyłany do klienta. Firma PKP
CARGO CONNECT organizuje również przewozy drewna w wagonach do portu, gdzie następnie dokonuje się przeładunek do kontenerów, które są wysyłane do Chin drogą morską. Drewno, które jest wożone do Chin, pochodzi spoza Polski. – PKP CARGO CONNECT jest aktywnie zaangażowane w projekty wysyłki drewna z Czech, Słowacji oraz Niemiec prosto do Chin – mówi Ivan Ružbacký, prezes spółki. – Transporty te odbywają się z wykorzystaniem terminali w Gliwicach i we Wrocławiu oraz w Kątach Wrocławskich, gdzie kontenery są przeładowywane z samochodów na pociągi, następnie trafiają do Małaszewicz i Brześcia, a dalej do terminali końcowych w Chinach. W 2020 r. było to średnio kilkanaście pociągów miesięcznie – dodaje prezes Ružbacký. Podaż drewna jest duża, czemu sprzyja pogoda. Obecne zmiany klimatyczne, gorące i suche okresy letnie oraz ciepłe zimy, razem z silnymi wiatrami, osłabiają
naturalne mechanizmy obronne drzew. To z kolei sprzyja rozmnażaniu się korników i innych szkodników, które stały się plagą i niszczą olbrzymie połacie lasów w Europie Środkowej. Zmusiło to do wycinania
dużych obszarów drzewostanów w Czechach, Bawarii czy na Słowacji, a tym
samym spowodowało nadpodaż surowca drzewnego, który będzie musiał znaleźć swoje rynki zbytu.

Cały artykuł przeczytasz w wydaniu 2/2021. Możesz go kupić w naszym sklepie:

https://przemysldrzewny.eu/index.php/produkt/przemysl-drzewny-nr-1-2021-wydanie-elektroniczne-kopia/