SKORZYSTAJ Z KALKULATORA, ZANIM KUPISZ WENTYLATOR

www.nvselection.com

Wentylatory w zakładach drzewnych, niezależnie od skali produkcji, są stałym elementem parku maszynowego, szczególnie w zakresie odprowadzania pyłów, odpadów drzewnych lub oczyszczania powietrza hal produkcyjnych. Oprócz chłodzenia zapewniają właściwy obieg powietrza i normują temperaturę urządzenia bądź pomieszczenia. Dzięki aplikacji NVS zdiagnozujesz swoje potrzeby w zakresie wykorzystania wentylatorów i dobierzesz optymalne rozwiązania techniczne.

Skuteczne odzyskanie odpadów (pyłów, trocin) do dalszego przerobu w zakładzie drzewnym przekłada się na zysk finansowy, z kolei troska o jakość powietrza w hali produkcyjnej podnosi jakość środowiska pracy i żywotność maszyn. Nie mówiąc już o bezpieczeństwie pożarowym czy niwelowaniu zagrożenia wybuchem.
I pomyśleć, że za wszystkie te kwestie odpowiada? właściwie dobrany wentylator.
To niewielkie urządzenie (choć w mnogiej ilości), potrzebne do właściwego funkcjonowania całej instalacji odpylania, może przyczynić się do policzalnych korzyści finansowych, choć także – gdy jest źle dobrany pod względem wydajności – może przysporzyć sporych kłopotów firmie. Jak zatem optymalnie dopasować moc i liczbę wentylatorów do potrzeb
zakładu oraz poziomu produkcji?

Oblicz zdalnie
Firma NETECS uruchomiła ogólnodostępną aplikację NVS (Netecs Ventilator Selection) służącą do optymalizacji doboru wentylatorów zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Można dzięki niej wyliczyć, a następnie zestawić ze sobą koszty eksploatacji wybranych wentylatorów, a nawet porównać je z ofertą innych producentów.
W przemyśle drzewnym jest wiele parametrów determinujących wybór wentylatorów:
od krotności wymiany powietrza w hali, przez czas eksploatacji, warunki pracy, a nawet poziom hałasu. Aplikacja
NVS weźmie je wszystkie pod uwagę, podpowiadając optymalny wariant. Zaletą jest też mnogość produktów, spośród
których możemy dobrać najlepsze urządzenie: wentylatory transportowe (np. do wiórów), służące do zapylonego powietrza, pracujące w wysokich temperaturach czy przeznaczone do stref ATEX.
Na przykład, jeśli chcemy dobrać wentylator, który będzie służył do odprowadzania pyłów z instalacji, w menu aplikacji możemy skonfigurować następujące parametry:
częstotliwość sieci (50/60 Hz), prąd (stały,
zmienny, jedno- lub trójfazowy), ciśnienie,
temperaturę, ilość transportowanego
materiału (w kg/h), średnicę rurociągu,
zagęszczenie materiału, a nawet? wysokość
nad poziomem morza!

Przygotowany przez twórców aplikacji algorytm dokładnie i szybko wyliczy właściwe parametry, co dotychczas możliwe było tylko w przypadku kontaktu z wysokiej klasy specjalistami od odpylania. Po prawej stronie aplikacji pojawia się wynik: proponowany wentylator, wyliczona oszczędność mocy oraz szczegółowa analiza, wizualizowana także na wykresach.
Rosnące ceny energii elektrycznej oraz coraz większy nacisk na aspekt ekologiczny powodują wzrost zainteresowania wysokosprawnymi urządzeniami obniżającymi koszty eksploatacji. Do takich
należą wentylatory. Z kolei cyfryzacja usług i oczekiwane w ostatnim czasie „zdalne doradztwo” sprawiają, że tego
typu kalkulatory, tworzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów, stają się ważnym narzędziem komunikacji i współpracy w biznesie.

https://przemysldrzewny.eu/index.php/produkt/przemysl-drzewny-nr-1-2021-wydanie-elektroniczne-kopia/