Kronospan od pięciu lat aktywnie kształci przyszłych pracowników branży drzewnej

Kronospan od lat współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi, wspierając nauczanie dzieci i młodzieży. W 2016 r. na stałe związał się z Politechniką Koszalińską, współtworząc filię działającą w Szczecinku. Młodzi ludzie mogą studiować tam inżynierię i automatyzację w przemyśle drzewnym. Powołanie tego kierunku odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy, na którym deficyt automatyków nieustannie się zwiększa.

Filia Politechniki Koszalińskiej jest zlokalizowana w przyzakładowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Kronospan.
Firma wyposażyła sale wykładowe oraz laboratoria. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne prowadzone są na terenie zakładu przez specjalistów na co dzień pracujących w Kronospanie. Studenci mają tam dostęp do najnowszej technologii stosowanej w branży. Poprzez programy stypendialne firma wspiera młodzież w trakcie trwania studiów.
Każdy, kto rozpoczyna naukę w szczecineckiej Filii Politechniki Koszalińskiej, otrzymuje stypendium projakościowe, a od II roku najlepsi i najbardziej zaangażowani studenci mają szansę uzyskać stypendium Kronospanu, które oprócz comiesięcznego wsparcia finansowego gwarantuje zatrudnienie bezpośrednio po ukończeniu studiów.
Najlepszym wskaźnikiem słuszności stworzenia studiów o profilu inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym jest liczba studentów. Przez pięć lat z oferty Filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku skorzystało ponad 160 studentów. Firma prowadzi stały monitoring jakości kształcenia w placówce poprzez analizę corocznych ankiet studenckich, w których ocenia się dydaktyków oraz poziom prowadzonych zajęć. Ankiety jasno pokazują, że zajęcia są merytoryczne i dobrze przygotowane.
Kronospan również wysoko ocenia pracę absolwentów zatrudnionych w zakładzie, którzy dzięki wcześniejszym praktykom świetnie zintegrowali się z zespołem.

Ponad 160 studentów, którzy rozpoczęli naukę

W 2020 r. firma Kronospan zatrudniła 11 absolwentów, którzy doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę zdobytą podczas nauki. Wśród nich są pierwsi inżynierowie, a także kilku czekających na obronę. Utworzenie kierunku technicznego pod patronatem firmy pozwala również na poszerzenie kwalifikacji wśród pracowników Kronospanu. Studia odbywają się w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach programów rozwojowych kilkunastu
pracowników skorzystało z dofinansowania i zaocznej możliwości nauki. Dziś część z nich może poszczycić się tytułem
inżyniera.
Dla firmy nadrzędną wartością tego projektu jest wykształcenie i pozyskanie wykwalifikowanej kadry inżynierskiej
oraz wzmocnienie struktur organizacji.
W konsekwencji młodzież ma dostęp do edukacji akademickiej na bardzo wysokim poziomie, która uzupełniana jest o możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz o poznawanie realnego środowiska pracy. Obecność uczelni w bezpośredniej bliskości zakładu stymuluje również rozwój badań naukowych, m.in. prace Centrum Badawczo-Rozwojowego Kronospan i wspólnej inicjatywy „Centrum Pomiarów Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych”.

Od pięciu lat w Szczecinku

Kronospan skupiony jest na rozwoju oraz promocji kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym. Jako poważny partner nauki i biznesu wspiera swoich kooperantów w projekcie uczelni, m.in. Politechnikę Koszalińską i Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ale także administrację samorządową – Miasto Szczecinek oraz Starostwo Powiatu Szczecineckiego. Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku to jeden z elementów układanki, na którą składają się działania wśród dzieci i młodzieży, zachęcające do kształcenia w kierunkach
technicznych, które są kluczowe dla rozwoju przemysłu w Polsce i na świecie.
Filia Politechniki Koszalińskiej funkcjonuje od 2016 r. Powstała na potrzeby przemysłu drzewnego, którego dynamiczny
rozwój generuje zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników.
Inicjatorem przedsięwzięcia była firma Kronospan, która aktywnie włącza się w kształcenie przyszłych inżynierów,
a po osiągnięciu tytułu zawodowego i otrzymaniu dyplomu gwarantuje najlepszym studentom pracę w zakładach
Kronospan.