LEDINEK: KOMPLETNA LINIA DO KVH OD JEDNEGO DOSTAWCY

W tym roku rynek doświadczył wyjątkowego niedoboru litego drewna konstrukcyjnego (znanego również w krajach niemieckojęzycznych jako KVH). Była to raczej kwestia kosztów materiału i trudności logistycznych (zaopatrzenia) niż braku mocy produkcyjnych, ponieważ w ostatnich latach zainstalowano kilka linii o różnej wydajności. Zainteresowanie
tym materiałem jest jednak coraz większe i każda kolejna inwestycja – szczególnie w Polsce – może być dobrym
pomysłem na rozwój.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA KVH OD JEDNEGO DOSTAWCY


Wszystko z jednej ręki to motto, którym od dawna kieruje się Ledinek.
Firma rozszerzyła swoją pierwotną działalność w zakresie budowy strugarek o produkcję maszyn do
łączenia na mikrowczepy oraz linii do drewna konstrukcyjnego. Rozmawiając z kierownikami i inżynierami
firmy Ledinek, można zauważyć, że motto to jest nadal głęboko zakorzenione w ich pracy i stanowi
wytyczną dla ich działań, aby stać się wiodącym dostawcą maszyn do łączenia stykowego i kompletnych
linii do drewna konstrukcyjnego o średnim i dużym przekroju.

Ogólnym wymogiem dla linii przeznaczonej do produkcji litego drewna konstrukcyjnego
jest konieczność obróbki przekrojów poprzecznych o różnych wymiarach, od małych do dużych (do
160 mm grubości i 280 mm szerokości, a nawet więcej). Maszyny do połączeń na mikrowczepy wymagają siły nacisku
do 400 kN, wówczas będą w stanie uzyskać wymagany nacisk jednostkowy na całym przekroju poprzecznym drewna.
W celu osiągnięcia większej wydajności linii równolegle zainstalowane są dwie lub trzy maszyny Eurozink Compact firm
Ledinek, wykorzystujące wspólne zasilanie, magazyn i strugarkę końcową. Jedna maszyna do połączeń wczepowych może wyprodukować pięć lub sześć połączeń na minutę (w zależności od przekroju), co daje około 800 mb produktów na minutę na jedną maszynę. Przy trzech maszynach oznacza to wydajność produkcyjną do 75 000 m3 rocznie. Kolejną
zaletą tej koncepcji modułowej jest to, że w celu zwiększenia wydajności linii mogą być dodane w późniejszym czasie
dodatkowe maszyny.
Sortowanie i struganie
Bez własnego tartaku trzeba łączyć materiał wejściowy z różnych źródeł.
Często w takim przypadku jakość desek będzie nieprzewidywalna – będzie wymagała
sortowania lub wycinania wad na optymalizerkach, co zmniejszy ogólną wydajność linii. Najlepszym rozwiązaniem
dla takich przypadków jest linia sortująca. W przypadku linii o większej wydajności najlepiej sprawdzi się oddzielna
linia, natomiast w przypadku linii uniwersalnej sortowanie może być również zintegrowane z systemem podawania,
dzięki czemu jeden operator może przeprowadzać oznaczanie wad, jak również sortować deski poza linią na
przeznaczonych do tego stanowiskach sortowania jakościowego. Dodatkowe urządzenia do automatycznej klasyfikacji
pomagają operatorowi w określeniu najlepszej możliwej klasy.
Oprogramowanie Ledinek szybko kieruje deski do odpowiednich miejsc sortowania lub informuje operatora
o aktualnym priorytecie, np. jeśli magazyn linii do połączeń wczepowych jest na wyczerpaniu, operator zostanie poproszony zawczasu o oznaczenie desek. Automatyczny, natychmiastowy podajnik z pól sortowniczych umożliwia
oznakowanym deskom wejście na linię połączeń wczepowych najkrótszą drogą, z pominięciem stacji znakowania
i bez kontroli operatora. W szerokiej gamie strugarek Ledinek znajdują się maszyny do produkcji o każdej
wydajności. Najpopularniejsza jest strugarka Ledinek Europlan, która może być wyposażona w cztery lub sześć wrzecion oraz cztery agregaty fazujące, które mogą obrabiać wyjście z jednej lub dwóch linii do łączenia na mikrowczepy. Dla uzyskania najwyższej wydajności należy zastosować najmocniejsze strugarki Ledinek
Superplan-B lub Ledinek Superles.
Spełnienie wszystkich wymagań klientów Zakres techniczny i wydajność uniwersalnych maszyn do połączeń wczepowych daje duże możliwości rozszerzenia portfolio o dodatkowe produkty, takie jak
klejenie podwójnych i potrójnych belek, drewno klejone warstwowo lub krzyżowo.
Najbardziej popularnym uzupełnieniem linii jest szeroka prasa, taka jak Gigapress lub Ledinek Maxipress. Obie
mogą być łatwo zintegrowane w kompletne rozwiązania, oferując najpierw szerokie łoże dociskowe, a później pełną
automatyzację procesu załadunku i rozładunku. Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie kompletnego rozwiązania,
czy to z magazynem wielowarstwowym, czy też z wczesną kontrolą i magazynem pośrednim materiałów wejściowych, jak również odpowiednia kolejność wykonywania połączeń palcowych, pozwalają
na układanie różnych jakościowo lameli w belki klejone.
Innym popularnym rozszerzeniem jest prasa do płyt klejonych poprzecznie. Najczęściej instaluje się ją jako osobne
gniazdo, wykorzystujące wyjście dokładnie przyciętych długich i krótkich lameli z linii połączeń na mikrowczepy.
Dla każdej produkcji Ledinek oferuje kompletne rozwiązania połączeń wczepowych dla każdego zakresu
produkcji (od 10 000 do 100 000 m3/rok). W tym własne prasy lub stoły uchylne, strugarki wstępne, urządzenia
kontrolne lub sortujące (kontrola wymiarów i wilgotności, klasyfikacja wytrzymałościowa lub automatyczne
skanery), rozwiązania sortujące, piły poprzeczne, różne maszyny do połączeń na mikrowczepy, rozwiązania magazynów
wyrobów, strugarki końcowe o różnych konfiguracjach i wydajnościach, piły do cięcia wzdłużnego, sztaplarki, rozwiązania do pakowania i dodatkowe jednostki prasujące. Każde rozwiązanie jest dostosowane do wymagań klienta, zarówno pod kątem kosztów inwestycji,
najwyższej wydajności, optymalizacji konkretnego produktu, jak i uniwersalności w celu produkcji najszerszego
asortymentu.

INNOWACYJNE
WYDAJNE
TRWAŁE

Maszyny Ledinek nie są obce na polskim rynku. Firma znana jest głównie dzięki maszynom Rotoles, które można spotkać w wielu zakładach w branży podłogowej w Polsce. Oprócz nich na terenie naszego kraju pracuje wiele konwencjonalnych strugarek Multiplan, Europlan i Superles. Jest to jednak tylko część rozwiązań, które Ledinek oferuje klientom na całym świecie.
Wyjątkowe położenie w północnej Słowenii, zaledwie 20 km na południe od granicy z Austrią,
przyczyniło się do wczesnego zaangażowania firmy Ledinek w rozwój i wzrost znaczenia drewna konstrukcyjnego
jako produktu.

WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI
Rodzinna firma rozpoczęła produkcję maszyn do obróbki drewna w latach 60. ubiegłego wieku
i stale się rozwijała, aby stać się wiodącym na świecie dostawcą maszyn i urządzeń do produkcji
drewna konstrukcyjnego. Dzisiaj Ledinek Engineering, jako firma macierzysta, zatrudnia 200 inżynierów
i mechaników, którzy projektują i budują maszyny oraz urządzenia do obróbki w nowym zakładzie o powierzchni montażowej 3000 m2. Własna firma-córka o podobnej wielkości produkuje wymagane części.
Cały proces jest realizowany we własnym zakresie, z udziałem własnych projektantów, inżynierów
elektryków i programistów.
Dział oprogramowania opracowuje komputerowe systemy nadzoru dla linii do łączenia na mikrowczeopy,
strugania czy obróbki drewna (w przypadku linii do łączenia na
mikrowczepy jest to Ledinek i-Zink Manager). Taka pełna kontrola nad całym procesem pozwala na lepsze
wykorzystanie linii produkcyjnej (wyższa wydajność), lepszą koordynację pomiędzy poszczególnymi
elementami (mniej przestojów), wdrażanie innowacyjnych rozwiązań (niższy koszt inwestycji) oraz
krótsze terminy dostaw. Dzięki tej unikalnej przewadze w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem linie
i maszyny do sczepiania poprzecznego firmy Ledinek można obecnie spotkać na całym świecie.