Kto jest kim w sektorze leśno-drzewnym?

Radosław Mirski Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2022 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej profesora to tworzywa drzewne, elektrotechnika i automatyka, budownictwo drewniane i naturalne. Tworzywa drzewne, a precyzyjnie: technologie związane z wytwarzaniem tworzyw drzewnych oraz ocena ich właściwości fizyko-mechanicznych, stanowią naturalną kontynuację zainteresowań prof. Mirskiego, wyniesionych ze studiów na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu (1994–1999), a rozwijanych w pracy zawodowej zarówno podczas studiów, jak i bezpośrednio po nich, gdyż w latach 1995–2020 w Zakładach Płyt Wiórowych w Czarnkowie przeszedł poszczególne stopnie kariery – od laboranta, poprzez asystenta, aż do samodzielnych stanowisk.

Cały artykuł przeczytasz w numerze 2/2022