We wrześniu 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z wrześniem 2021 r. podniesiono o 24,6%. W sekcji produkcji wyrobów z drewna wzrost ten wyniósł tylko 18,8%. Tymczasem u głównych dostawców branży ceny wzrosły:
• o 71% – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną i gorącą wodę;
• o 52% – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.;
• o 37% – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych. W przypadku najprostszej produkcji tartacznej – rozkroju kłód na tarcicę – aż 85% kosztów stanowi zakup surowca. W przypadku dalszego przerobu, szczególnie suszenia, w torcie kosztowym znacząco zwiększa się udział kosztów energii, wówczas udział kosztów surowca wynosi 75%.
Cena drewna okrągłego i jego transportu loco tartak pozostaje nadal kluczowa w ocenie rentowności produkcji tartacznej.

Cały artykuł przeczytasz w czwartym numerze prenumeraty 2022.

Previous post Szykuje się mocne tąpnięcie w polskim tartacznictwie
Next post Linia tartaczna z trakiem przemysłowym Wood-Mizer WB2000