LP zamierzają sprzedawać, a może nawet produkować pellet

PGL Lasy Państwowe zamierzają uruchomić sprzedaż detaliczną pelletu drzewnego na potrzeby sezonu grzewczego 2022/2023. Usługa produkcji będzie zlecana wyspecjalizowanym firmom, które podejmą się tego zadania z powierzonego przez LP surowca. W ogłoszonym przetargu przedmiotem zamówienia jest
pellet drzewny o średnicy 6 lub 8 mm, klasy A1 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-ISO-17225-2 lub równoważną, a następnie jego dostawa w workach 15-kilogramowych do wskazanego punktu odbioru. Do końca 2022 r. planowane jest wprowadzenie do sprzedaży 40 tys. ton pelletu wyprodukowanego na zlecenie LP, do czego będzie potrzebne około 105 tys. m3 drewna iglastego klasy S2AP. Natomiast do końca sezonu grzewczego w kwietniu 2023 r. – 200 tys. ton, wyprodukowanie których wymaga 520 tys. m3 drewna iglastego klasy S2APW. Zgodnie z deklaracją pellet ma być sprzedawany przez Lasy Państwowe z niewielką, tylko kilkuprocentową marżą, co ma pomóc w obniżeniu i ustabilizowaniu cen na rynku polskim. Jeżeli nikt nie stanie do przetargów, Lasy Państwowe zapowiadają, że w kolejnych latach rozpoczną własną produkcję pelletu.