BARLINEK: Producent z nową ciepłownią za 42,3 mln zł

Na terenie zakładu produkcyjnego należącego do spółki Barlinek Inwestycje
powstanie nowa ciepłownia zasilana biomasą. Za jej zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie odpowiedzialne są konsorcja Rafako i Rafako Innovation. Inwestycja, której wartość wynosi 42,3
mln zł, obejmuje także niezbędną infrastrukturę budowlaną i techniczną oraz budowę układu dostarczenia ciepła do odbiorników na terenie zakładu produkcyjnego w Barlinku (woj. zachodniopomorskie). Umowa podpisana we wrześniu 2022 r. przewiduje, że inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż 13 miesięcy,
a gotowy obiekt ma zostać przekazany do eksploatacji po 14 miesiącach.

Cały artykuł przeczytasz w nr 1/2023: