Drewno. Jak stary-nowy materiał pomoże nam w dobie kryzysu klimatycznego?

Tradycyjne materiały budowlane, takie jak stal i beton, mają negatywny wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Jest to problem, dla którego przemysł budowlany i specjaliści z branży budowlanej poszukują obecnie realnych rozwiązań. Sposobem na jego rozwikłanie może okazać się drewno. Choć do niedawna budownictwo drewniane w Polsce często kojarzyło się z górską chatą z bali, to nowoczesne technologie zmieniają ten pogląd i czynią drewno coraz bardziej popularnym.

Zmiana perspektywy

Drewno to jeden z najbardziej wszechstronnych materiałów na świecie. Nie tylko służy do budowy domów, ale również do produkcji mebli, papieru, a nawet leków. Jest to naturalny i ekologiczny materiał. Ponadto jest jednym z najlepszych materiałów budowlanych, ponieważ jest izolatorem termicznym i akustycznym. Dzięki temu drewno jest idealnym materiałem do budowy domów energooszczędnych. Co więcej, ma również niski wpływ na środowisko w porównaniu do innych materiałów budowlanych, takich jak stal czy beton. Jego produkcja wymaga znacznie mniej energii i wody, a emisja dwutlenku węgla jest o wiele niższa. Drewno jest w pełni biodegradowalne i nie zanieczyszcza środowiska po zakończeniu okresu użytkowania. Wszystko to wskazuje na fakt, że drewno jest przyjazne dla środowiska, co sprawia, że jest idealnym materiałem w dobie kryzysu klimatycznego.

Kryzys klimatyczny a wykorzystanie drewna

Według Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu (PIK) zamieszkanie rosnącej populacji w domach średniej wysokości (do 12 pięter) wykonanych z drewna, zamiast konwencjonalnej stali i betonu, mogłoby zapobiec emisji ponad 100 mld ton gazu cieplarnianego, jakim jest CO2, do 2100 r. Stanowi to około 10% pozostałego budżetu węglowego dla celu klimatycznego 2°C. 

Ponadto badania przeprowadzone w Szwecji i Finlandii sugerują, że konstruowanie budynków mieszkalnych z drewnianymi ramami zamiast betonowych zmniejsza emisję netto węgla w cyklu życia o 110 do 470 kg CO2 na metr kwadratowy powierzchni podłogi (Gustavsson i Sathre, 2006). Co ciekawe, pozytywne skutki wykorzystania drewna nie kończą się tylko na zastosowaniu go w samym budownictwie. Korzyści płynące z zastąpienia betonowego materiału budowlanego drewnem, które można potem usunąć jako biopaliwo, mogą znacznie wpłynąć na zmniejszenie śladu węglowego.

Dobry wybór dostawcy to dobre rozwiązanie dla klimatu

Södra oraz Binderholz to dwie firmy, które koncentrują się na produkcji drewna oraz tarcicy. Oba przedsiębiorstwa są doskonałymi przykładami pokazującymi pozytywny wpływ drewna na człowieka i środowisko. Większość oferowanych przez nie produktów pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odnawialności. Potwierdzeniem mogą być oferowane produkty objęte certyfikatami FSC i PEFC. Gwarantują one, że drewno pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, a więc taki, który zapewnia równowagę między ochroną środowiska a zapewnieniem zrównoważonej produkcji drewna.Obraz zawierający budynek, materiał budowlany, drewno

Opis wygenerowany automatycznie

Firma Södra poza dbaniem o źródła pochodzenia drewna również sama podejmuje działania zmniejszające jej wpływ na środowisko. Dlatego już w samym 2022 r. przedsiębiorstwo osiągnęło pozytywny wpływ na zmiany klimatu, który wyniósł 9,2 mln ton ekwiwalentu CO₂.

Również firma Binderholz stara się swoją działalność opierać na zasadzie zero waste. Po dostarczeniu kłody Binderholz przetwarza ją prawie w całości na tarcicę, płyty z drewna litego, drewno klejone czy CLT. Odpady drzewne jako produkty uboczne produkcji są przetwarzane na biopaliwa w postaci pelletu i brykietów. Część z nich jest również przetwarzana na neutralną dla klimatu energię cieplną lub zielony prąd w elektrociepłowni na biomasę.

W dobie kryzysu klimatycznego drewno ma pozytywny wpływ na człowieka i środowisko, a firmy takie jak Södra i Binderholz oferują produkty, które przyczyniają się do zmniejszenia ingerencji w środowisko. Wybierając je jako swoich dostawców, możemy mieć pewność, że tarcica lub drewno klejone będą najlepszym wyborem w kontekście nadchodzących zmian klimatycznych.

Źródła:

https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/living-in-timber-cities-could-avoid-emissions-2013-without-using-farmland-for-wood-production
https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch9s9-4-2-4.html