Historia sukcesu Europejskiego Stowarzyszenia Paletowego e.V. (EPAL) jest kontynuowana w 2022 r. Kamieniem milowym, było wyprodukowanie po raz pierwszy (w 2021 r.) ponad 100 milionów nowych europalet EPAL. Aktualnie EPAL zwiększył produkcję do nowego rekordu 109,05 mln europalet. Oznacza to wzrost o 7,55% rok do roku.

Pozytywnie rozwijała się również produkcja palet EPAL Box. Po imponującym wzroście o 66,7% w 2021 r. do 288 tys. palet EPAL Box w 2022 r. produkcja ponownie znacznie wzrosła – do 340 tys. palet EPAL Box (+18%).

Wielkość napraw palet EPAL Euro była prawie dokładnie taka sama jak w roku poprzednim (-0,33%) i sięgnęła niemal 28 mln sztuk. Po tym jak w pierwszej połowie 2022 r. znacznie niższy zwrot używanych palet EPAL Euro doprowadził do spadku liczby napraw, w drugiej połowie 2022 r. zostało to prawie całkowicie odwrócone.

Jarek Maciążek i Dirk Hoferer, prezydenci EPAL:

– EPAL zmierzył się z wieloma wyzwaniami w 2022 r. Przede wszystkim wojna w Ukrainie wpłynęła na ukraińskich licencjobiorców EPAL na poziomie osobistym. Wiele europejskich tras dostaw drewna paletowego i gwoździ zostało zakłóconych. Znaczne zaangażowanie licencjobiorców EPAL zapewniło im możliwość przezwyciężenia tych trudności, a tym samym zaspokojenia rosnącego popytu na wymienne europalety EPAL. Chcielibyśmy podziękować ponad 1600 licencjobiorcom EPAL produkującym i naprawiającym palety. Są oni podstawą niezawodnych dostaw wysokiej jakości nowych i używanych palet EPAL dla przemysłu, handlu detalicznego i logistyki.

Polska największym producentem europalet EPAL na świecie

2022 r. sprzyjał polskim producentom palet. Wyprodukowali oni łącznie 35,1 mln sztuk nośników ładunku EPAL, z czego 98% (34,5 mln szt.) stanowił najpopularniejszy format europalety. Wynik ten oznacza wzrost produkcji rok do roku o blisko 10%. Ten skokowy przyrost pozwolił uplasować Polskę na pierwszym miejscu pod względem produkcji palet EPAL na świecie.

Wytrzymałość poolu paletowego EPAL Euro 

Wytrzymałość poolu europalet EPAL była ponownie jednym z kluczowych czynników sukcesu EPAL w 2022 r. Po doświadczeniach pandemii COVID-19 wszyscy uczestnicy otwartego poolu paletowego EPAL wiedzą, że bezpieczna dostępność europalet EPAL dla przemysłu i handlu jest podstawą stabilnych łańcuchów dostaw. 

Roman Malicki, prezes Polskiego Komitetu Narodowego EPAL:

– Ścisła sieć licencjobiorców EPAL w Polsce i Europie, uzupełniona przez wielu usługodawców i niezliczonych użytkowników, pozwala uniknąć zależności od jednego dostawcy i zapewnia szybką dostawę poprzez krótkie trasy transportowe. Użytkownicy europalet EPAL nie doświadczyli więc w 2022 r. żadnych ograniczeń w swoich procesach logistycznych, nawet w czasach dużego popytu.

Pool paletowy EPAL: otwarty i niezależny

Ścisła sieć licencjobiorców i użytkowników palet EPAL jest wynikiem otwartości i niezależności poolu paletowego EPAL. Każda firma może uczestniczyć w wymianie europalet EPAL poprzez swoje operacje logistyczne i dostosować ją do własnych potrzeb. Jednocześnie producenci palet i zakłady naprawcze, jak również usługodawcy i platformy logistyczne, mają swobodny dostęp do otwartego poolu paletowego, ponieważ EPAL jest niezależnym stowarzyszeniem i dlatego nie jest związany z żadną firmą z własnymi celami zysku.

Previous post Drewno. Jak stary-nowy materiał pomoże nam w dobie kryzysu klimatycznego?
Next post STILL RCE