Inwestorzy postrzegają rynek papierniczy jako staroświecki

Miałem przyjemność wygłosić wykład na temat atrakcyjności przemysłu celulozowo-papierniczego dla rynku kapitałowego i przyszłych pracowników na seminarium Hawkins Wright Ltd podczas London Pulp Week. Przez wiele lat zwrot z inwestycji w akcje spółek celulozowo-papierniczych był nieco niższy niż w S&P500 czy Dow Jones. W ostatnich pięciu latach niestety stopa zwrotu z inwestycji w akcje w naszym sektorze jest wyraźnie niższa od wskaźników. Nie wynika to z krachu w naszej branży, nie wynika z naszych wyników finansowych, ale moim zdaniem ze zmiany postrzegania branży przez inwestorów. Staliśmy się nieaktualni, jesteśmy postrzegani jako konserwatywny segment wytwórczy, w którym wszystko zostało już wynalezione i nikt nie oczekuje od nas rewolucyjnej zmiany.

Cały artykuł przeczytasz w czasopiśmie „Przemysł Drzewny” nr 2/2023