Wielka Brytania: DTS ze zweryfikowanym poziomem prefabrykacji


Donaldson Timber Systems (DTS) jest pierwszym producentem konstrukcji drewnianych, który przy pomocy specjalnie opracowanego kalkulatora oblicza zweryfikowaną wartość prefabrykacji (PMV) na poziomie 55% lub wyższym. Weryfikacja ta jest wymagana na rynku brytyjskim, preferującym prefabrykację w zrównoważonym budownictwie. Wskaźnik PMV oznacza proporcje pomiędzy tworzeniem konstrukcji poza terenem budowy lub w jej pobliżu a realizacją poszczególnych etapów w fabryce. Firma DTS opracowała własny system prefabrykacji – DST Sigma II. W testach przeprowadzonych na rzeczywistych budowach domów (dwu-, trzy- i czteropokojowym) system DTS Sigma II osiągnął zweryfikowaną wartość prefabrykacji PMV wynoszącą odpowiednio 55,7%, 55,8% i 58,4%.

Cały artykuł przeczytasz w czasopiśmie „Przemysł Drzewny” nr 2/2023