Polskie Towarzystwo Leśne przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu organizuje w dniu 7.09.2023 w Wałbrzychu sesję naukową: 
„Wielofunkcyjna gospodarka leśna dla realizacji współczesnych potrzeb ochrony środowiska i oczekiwań społecznych”

Sesji towarzyszyć będzie również 122 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Główne tezy referatów, które zostaną wygłoszone podczas Sesji naukowej

  1. Obecne i przewidywane zagrożenia dla trwałości lasów w Polsce. Prof. dr hab. Jarosław Socha
  2. Problemy integracyjnej  i segregacyjnej ochrony leśnej różnorodności biologicznej na tle propozycji UE a także gospodarcze, społeczne i przyrodnicze ich skutki. Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki
  3. Oczekiwania społeczne a także prawne i organizacyjne propozycje zmian w leśnictwie zgłaszane przez ruchy ekologiczne. Mgr inż. Paweł Pawlaczyk
  4. Kierunki zmian w zasadach hodowli lasu odpowiedzią na zmieniające się warunki społeczno-środowiskowe. Prof. dr hab. Stanisław Drozdowski, Mgr inż. Piotr Kacprzak
  5. Wyzwania ochrony lasu wobec współczesnych potrzeb i uwarunkowań  gospodarki leśnej w świetle znowelizowanej Instrukcji Ochrony Lasu. Prof. dr  hab. Wojciech Grodzki, Mgr inż. Aldona Perlińska,Prof. dr hab. Iwona Skrzecz
  6. Urządzanie lasu narzędziem do realizacji współczesnych i  prognozowanych wyzwań, oczekiwań społecznych i realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Mgr inż. Janusz Bańkowski, Prof. dr hab. Roman Jaszczak, Mgr inż. Katarzyna Łapińska,  dr inż. Michał Orzechowski
  7. Czy proponowane przez UE i oczekiwane przez NGO zmiany w leśnictwie mogą zagrozić polskiej gospodarce? Dr Małgorzata Wnorowska
  8. Lasy i leśnictwo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we  Wrocławiu. Mgr inż. Tadeusz Łozowski, dr inż. Patrycja Opalińska, mgr inż. Agnieszka Nawrot.

Dyskusja panelowa:
Na ile propozycje zmian w zasadach i instrukcjach regulujących gospodarkę  leśną odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom społecznym?

więcej informacji: Polskie Towarzystwo Leśne (ptl.pl)

Previous post Forum Holzbau Polska 2024
Next post Mamy świadomość jak ważne jest FSC dla przemysłu…