Erkado zainwestuje 90 mln zł w nowe centrum badawczo-rozwojowe w Gościeradowie (woj. lubelskie). Jego działalność będzie się koncentrować wokół nadzoru nad bieżącą produkcją, projektowania nowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz modyfikacji istniejących. W profesjonalnym zapleczu badawczym będą powstawać nowe modele drzwi, a wyposażona pracownia zapewni możliwość prowadzenia badań w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej. Inwestycja jest realizowana na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, dlatego otrzymała wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. To już szósty projekt inwestycyjny grupy Erkado realizowany w ramach pomocy publicznej. Centrum B+R zostanie ukończone do 2027 r., podobnie jak równolegle prowadzona przez producenta inwestycja w zautomatyzowany magazyn. Założona w 1976 r. Erkado posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne i hale magazynowe. W Gościeradowie, gdzie mieści się główna siedziba firmy, produkowane są drzwi wewnętrzne, ościeżnice oraz drzwi stalowe. W Radomiu wytwarzane są drzwi wewnętrzne i ościeżnice, natomiast w Chwałowicach drzwi drewniane zewnętrzne i wewnętrzne.

cały artykuł przeczytasz w „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 3/2023

Previous post Trwałe elementy klejone, dzięki dużej sile docisku prasy
Next post DĄBROWA GÓRNICZA: JassBoard wyprodukuje więcej tektury falistej