BYTNICA: Wood Trade może produkować pellet z zanieczyszczonego surowca

Produkcję innowacyjnego pelletu drzewnego uruchomiła w Bytnicy (woj. lubuskie) spółka Wood Trade. Podmiot jest wspólnym przedsięwzięciem firm Biomasa Partner Group i Hamar A.M. Benedykcińscy, sfinansowanym we współpracy z holdingiem INWE za pośrednictwem WT Invest Sp. z o.o. Pellet jest wzbogacony o naturalne i ekologiczne dodatki, które mają istotny wpływ na poprawę jego parametrów. Będzie produkowany z dotychczas niewykorzystywanego na ten cel, powszechnie dostępnego na rynku, zanieczyszczonego surowca. Proces dozowania dodatków oraz doboru surowca do produkcji jest własnym, autorskim rozwiązaniem Wood Trade, ujętym w zgłoszeniu patentowym. Opracowana dzięki własnym badaniom nowoczesna linia technologiczna ze specjalnym modułem sitowym umożliwia precyzyjne aplikowanie dodatków wzbogacających pellet, które znacząco wpływają na podwyższenie jego parametrów technicznych. Całkowity koszt projektu wyniósł 10 555 261,60 zł, z dofinansowaniem z funduszy UE w wysokości 5 085 005,54 zł.

Cały artykuł przeczytasz w czasopiśmie „Przemysł Drzewny” nr 2/2024