JARNOŁTOWO: Biogas Wood inwestuje w zaplecze do produkcji równomiernie wysuszonego drewna kominkowego

Przedsiębiorstwo Biogas Wood z Jarnołtowa (woj. warmińsko-mazurskie) wdroży własną, nową technologię suszenia drewna kominkowego, którego jest producentem. Dzięki przeprowadzonym pracom badawczym wprowadzone zostaną trzy kluczowe optymalizacje: energetyczna, procesowa i produktowa. Z Kredytu Technologicznego Funduszy Europejskich Nowoczesna Gospodarka pozyskano środki na wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej i ciąg technologiczny, który obejmie: suszarnię czterokomorową z piecem i rekuperacją, piło-łuparkę, wózki widłowe i paletowe, taśmociągi, wielopiłę, optymalizerkę, koparkę do załadunku kłód, odciąg trocin oraz maszynę pakującą. Zainwestowane środki w aktywa trwałe pozwolą firmie rozszerzyć dotychczasową ofertę produktową o równomiernie wysuszone (o wyrównanej wilgotności w całej objętości komory suszarniczej na poziomie 16±2%), wysokojakościowe drewno kominkowe, uzyskiwane w znacznie krótszym czasie (ok. 30 godzin) w porównaniu do oryginalnej konstrukcji komory suszarniczej. Dzięki inwestycji, której całkowity koszt wynosi 11 478 600,00 zł, z czego 8 035 020,00 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich, Biogas Wood podniesie innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Powstanie również 10 nowych miejsc pracy.

Cały artykuł przeczytasz w czasopiśmie „Przemysł Drzewny” nr 2/2024