ClassenPol otrzymał pomoc finansową

ARP udzieliła Classen-Pol SA 29,29 mln zł pożyczki na restrukturyzację spółki.

W związku z obniżeniem rentowności produkcji, spadkiem sprzedaży oraz trudnościami ze spłatą zaciągniętych kredytów, firma Classen-Pol SA zwróciła się do Agencji Rozwoju Przemysłu SA o udzielenie pomocy finansowej.

Pożyczka w wysokości 29 296 500 zł, zatwierdzona przez Komisję Europejską, będzie przeznaczona na realizację działań restrukturyzacyjnych, w ramach których przewidziano: unowocześnienie parku maszynowego oraz infrastruktury w celu poprawy efektywności procesów produkcyjnych, uzyskania wyższej rentowności produkcji, a także wprowadzenia na rynek nowych produktów, zmianę organizacji produkcji i wprowadzenie nowego modelu ajencyjnego oraz restrukturyzację finansową obejmującą spłatę części zadłużenia wobec banków i zapewnienie długotrwałego finansowania podejmowanych przedsięwzięć.
ARP SA udzieliła pożyczki na 7 lat, z 12-miesięcznym okresem karencji.
Classen-Pol SA należy do Grupy Classen, której większościowym udziałowcem jest niemiecka firma W. Classen GmbH & Co, KG. Polska spółka jest jednym z największych producentów drzwi wewnętrznych, ościeżnic oraz frontów meblowych w Polsce. Oprócz krajowego, kluczowymi rynkami zbytu są Niemcy oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej.