Lasy Państwowe. Propozycje zmian na 2016 rok

Od 2016 roku wdrażane będą etapowo zmiany w zasadach sprzedaży drewna. Zdaniem Adama Wasiaka, dyrektora generalnego PGLLP, mają one na celu wprowadzenie bardziej efektywnej strategii sprzedaży drewna, a wynikają z realizacji wniosków pokontrolnych z Najwyższej Izby Kontroli. Prezentowane poniżej zagadnienia to na razie propozycje, które mają podlegać jeszcze dyskusji.

1. Ogólna zmiana systemu sprzedaży drewna
– konsolidacja umów
Zmiana dotyczy następujących procedur sprzedaży: sprzedaż ofertowa w PL-D z uwzględnieniem wielkości
zakupu drewna, sprzedaż ofertowa z PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (inwestycje zakończone) oraz systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”. W miejsce dotychczasowych odrębnych procedur, gdzie po zakończeniu każdej z nich z kontrahentem spisywana była oddzielna umowa sprzedaży, planuje się przeprowadzenie jednej rocznej procedury wieloetapowej, obejmującej wymienione wyżej formy sprzedaży (należy zwrócić uwagę, że etap sprzedaży obejmujący systemowe aukcje internetowe przeprowadzony będzie również raz w roku, a nie jak obecnie w cyklach półrocznych).

Cały artykuł przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 3/2015