OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI pelletu i brykietu

W tabelach 4-6 wyznaczono opłacalność produkcji pelletu i brykietu w porównywalnych warunkach w latach
2009 do 2014. Jako składniki kosztów produkcji uwzględniono: drzewne produkty uboczne (odpady drzewne), z ich podziałem na zużyte bezpośrednio w produkcji oraz stosowane jako opał, opakowania, energię elektryczną oraz wynagrodzenia z pochodnymi (świadczeniami). Koszty produkcji pelletu wynoszą od 489,44 zł w roku 2014 do 534,18 zł w 2009. Średnio w analizowanych sześciu latach jest to prawie 521 zł/t. Produkcja brykietu jest tańsza. Wynosi 73,59% kosztów produkcji pelletu (lub, inaczej mówiąc, koszty produkcji pelletu to średnio w analizowanych latach i warunkach 1,36% kosztów produkcji brykietu), czyli średnio 383,39 zł/t.

tabela 4

Produkcja brykietu była najtańsza w roku 2014 – wyniosła 370,28 zł/t, a najdroższa w roku 2009 – 389,25 zł/t. Można stwierdzić, iż w badanych sześciu latach koszty produkcji obu wyrobów opałowych systematycznie malały, choć ten spadek był nierównomierny i nieregularny w odniesieniu do każdego z nich.

 

Cały artykuł z raportu specjalnego „Rynek Biomasy Drzewnej” przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 3/2015