Tu sprzedasz zrębki

Polska jest nadal jednym z największych producentów energii elektrycznej z biomasy stałej w Unii Europejskiej. Według Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) większość produkcji pochodzi ze współspalania biomasy w elektrowniach węglowych, choć niektóre się wycofują z tej technologii. Wciąż funkcjonuje jednak przynajmniej kilkanaście jednostek, dla których surowiec do produkcji energii stanowi biomasa ? częściej pochodzenia leśnego niż agro.

1. Elektrociepłownia Połaniec
Gdy w 2003 roku uruchomiono Zielony Blok Elektrowni w Połańcu o mocy 205 MWe, był to największy w Europie blok w 100% opalany biomasą, o rocznym zapotrzebowaniu aż 1 mln ton zielonego surowca. Jego uruchomienie spowodowało spore perturbacje na rynku drewna okrągłego w promieniu kilkuset kilometrów od Połańca, co nasiliło się w 2012 roku po oddaniu kolejnej instalacji biomasowej. Trzeba jednak przyznać, że tworzenie nowych bloków biomasowych oraz współspalania przyczyniło się także do powstania nowej grupy przedsiębiorców specjalizujących się w produkcji i dostawcach biomasy leśnej do elektrowni.

2. Elektrociepłownia Ostrołęka B
Tak było także w Elektrowni Ostrołęka należącej do grupy ENERGA. Przemysłowe spalanie zrębków drzewnych rozpoczęto w 2002 roku, a w 2006 roku zrealizowano instalację współspalania węgla kamiennego i biomasy w kotłach energetycznych Elektrowni Ostrołęka B, co pozwoliło podwoić jej dotychczasową produkcję ?zielonej energii?. Na moc ostrołęckiej elektrowni (647 MWe) pracują obecnie trzy bloki. Instalacja podawania biomasy do kotłów Elektrowni B to tzw. instalacja pozamłynowa. Jej wydajność wynosi 60 t/h, a roczne zapotrzebowanie na biomasę to około 400 tys. ton, co daje podwojenie ilości spalanej dotychczas biomasy. Budynek przyjęcia i rozładunku biomasy jest konstrukcją stalową, zamykaną dwoma rolowanymi bramami. Rozładunek odbywa się do dwóch koszy zasypowych, wyposażonych w przenośniki wygarniające o wydajności 110 t/h. Na każdej z linii transportu znajduje się kruszarka brykietów. Instalacja obejmuje również dwa zbiorniki magazynowe, każdy o pojemności 2200 metrów sześciennych. Biomasa wybierana jest z silosów za pośrednictwem obrotowych wybieraków o wydajności 60 t/h.

Cały artykuł z raportu specjalnego „Rynek Biomasy Drzewnej” przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 3/2015