Kto chce 20 milionów na nowe inwestycje?

Nawet o 20 mln złotych dofinansowania z funduszy unijnych mogą ubiegać się właściciele firm z sektora MŚP w jednym z konkursów w ramach nowej puli dotacji na lata 2014-2020.

– Obecnie do 28 października trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek – wyjaśnia Wioletta Łomżyńska, ekspert ds. dotacji w firmie Addenda specjalizującej się w doradztwie w zakresie funduszy unijnych. – Dofinansowanie przeznaczone jest na komercjalizację wyników własnych prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. Nowy produkt lub usługa muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie krajowym.

Warto zapamiętać, że nie jest to ostatnia szansa dla przedsiębiorców, którzy chcieliby jeszcze uzyskać dotację w ramach tego poddziałania. W kilku regionach Polski planowane jest bowiem ogłoszenie kolejnych naborów w IV kwartale tego roku.

pd str 52

Nowy zakład lub usługi doradcze

Pierwsze programy w ramach uruchomionej nowej puli dotacji na lata 2014-2020 ruszyły w połowie roku. Swoją szansę zauważyli również przedsiębiorcy z branży drzewnej i meblarskiej, którzy chcą skorzystać z tych funduszy. Pierwsze wnioski, które już złożyli – z pomocą firmy Addenda – pokazały, że ubiegają się oni przede wszystkim o dofinansowanie inwestycji na nowe maszyny, urządzenia i technologie. Jak zdradza ekspertka z warszawskiego oddziału tej firmy doradczej, coraz więcej firm chce również skorzystać z dotacji na doradztwo lub rozwój eksportu. – Projekty inwestycyjne dotyczą głównie budowy nowych zakładów lub zakupu oraz instalacji kompletnych linii technologicznych do produkcji mebli czy wyrobów drzewnych wraz z instalacjami odpylającymi i innymi urządzeniami pomocniczymi – mówi Wioletta Łomżyńska. – Projekty doradcze mogą dotyczyć zakupu usług w zakresie opracowania wzorów produktów, prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez jednostki badawcze.

PD - str. 53

Określone zasady przyznawania dotacji

Należy pamiętać, że są to ostatnie tak duże środki dla polskich przedsiębiorców i w zaledwie kilku konkursach można jeszcze składać wnioski. Nabory co prawda będą trwać przez kilka lat, jak jednak przyznaje Wioletta Łomżyńska, praktyka pokazała, że zawsze w pierwszych latach naborów środków jest więcej i większa jest też szansa na ich uzyskanie.

Jakie inwestycje mają największe szanse na pozytywną weryfikację i otrzymanie dofinansowania? Przede wszystkim takie, które bezpośrednio wpisują się w kryteria danego konkursu. – Każdy konkurs w ramach programów krajowych czy regionalnych ma określone zasady przyznawania dofinansowania. Oceniana jest innowacyjność technologii i produktu, dodatkowo punktowane jest na przykład tworzenie nowych miejsc pracy – tłumaczy Wioletta Łomżyńska.

Warto zaufać specjalistom

Zanim dotacja trafi do beneficjenta i pozwoli na zrealizowanie planowanej inwestycji, należy przygotować wniosek. Producenci, którzy po raz pierwszy ubiegają się o dotację, często czują się bezradni już na etapie przygotowania i skompletowania dokumentów. W takiej sytuacji mogą skorzystać z pomocy firm doradczych, takich jak Addenda, posiadających praktykę w efektywnym i sprawnym przygotowywaniu wniosków. – Realizując z naszymi klientami w danym regionie wiele projektów, mamy większe doświadczenie niż firma, która składa pierwszy wniosek w danym konkursie – przekonuje Wioletta Łomżyńska. – Znamy specyfikę branży, wymagania regionalnych instytucji, uczęszczamy na szkolenia organizowane przez instytucje finansujące, cały czas śledzimy zmiany w dokumentacji, programach operacyjnych, wytycznych i rozporządzeniach.