Czy wystarczy klej, by drewno było ognioodporne?

Dragon Poland rozpoczął prace nad opracowaniem receptury i technologii produkcji kleju do elementów drewnianych i drewnopochodnych, umożliwiającego wytwarzanie przegród ognioodpornych.

Spojone nowatorskim klejem elementy drewniane miałyby właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się pożaru, zatrzymując ogień wewnątrz ognioszczelnych przegród. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską kwotą 2 627 530 złotych. Producent planuje zakończenie badań do 30 kwietnia 2020 roku.
Klej, nad którym firma Dragon Poland pracuje w ramach projektu unijnego, pozwoli na produkcję elementów o podwyższonej ognioodporności z materiałów drewnianych, drewnopochodnych lub drewnopodobnych standardowo dostępnymi technikami stolarskimi. Producent zakłada, że będzie to możliwe bez wdrażania dodatkowych procesów technologicznych, wykorzystywania specjalistycznych urządzeń, a nawet środków impregnujących, które stosowano dotychczas w celu zwiększenia ognioodporności.
Pierwszym etapem projektu będzie opracowanie składu chemicznego kleju krzemianowo-polimerowego, w oparciu o który zostanie stworzona kompozycja klejowa o właściwościach ognioochronnych, umożliwiająca klejenie elementów drewnianych i drewnopochodnych, nadająca jednocześnie tym elementom właściwości ognioochronne. Następnie przeprowadzone zostaną próby laboratoryjne z różnymi kombinacjami mieszanin sodowych, potasowych i litowych pochodnych krzemianowych oraz różnymi rodzajami niepalnych wypełniaczy. Celem tego etapu jest stworzenie stabilnej mieszaniny, która tworzyć będzie spoiny o odpowiednio wysokiej wartości adhezji do elementów drewnianych i drewnopochodnych oraz o odpowiednio wysokiej wartości kohezji, przy zachowaniu wysokiej odporności na ogień i wysoką temperaturę. Następnie przeprowadzone zostaną laboratoryjne próby aplikacji stworzonego kleju w zasymulowanych warunkach przemysłowych. Wyniki pozwolą na ewentualne korekty składu nowo opracowywanego kleju. Kolejnym krokiem będzie wytworzenie próbnych partii kleju i przeprowadzenie prób na niewielkiej instalacji produkcyjnej, a następnie wytworzenie partii kleju w ilości przemysłowej i wytworzenie standardowej, przemysłowej partii elementów klejonych. Po przeprowadzeniu badań aplikacji przemysłowej i uzyskaniu pozytywnego wyniku testów aplikacyjnych zostanie opracowana dokumentacja techniczna i technologiczna nowego produktu.

My Place, Romford - Frame